Ideell kulturallians – en samlad röst för den ideella kultursektorn!

Regionala ideella kulturallianser

Regionala ideella kulturallianser finns i flera regioner runtom i landet. Du behöver inte vara ansluten till en riksorganisation för att engagera dig i en regional kulturallians.

Läs mer >>

Våra medlemmar

Ideell kulturallians startades av flera organisationer för att bedriva påverkansarbete inom kultursektorn. Sedan dess har vi växt och fått ännu fler medlemmar som du kan läsa mer om här.

Läs mer >>

Använd vår studiehandledning!

Materialet är tänkt att användas som en studiecirkel om regionala kulturplaner och samverkan. Syftet är att stötta civilsamhällets organisationer i att engagera sig i kulturplaneprocesserna.

Läs mer >>

KICK-projektet

KICK-projektet är ett treårigt projekt som har som mål att i samverkan med fem medverkande regioner skapa metodutveckling för förbättrade förutsättningar för samrådsprocesser med civilsamhället, inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Läs mer >>

[/vc_row]

Senaste inlägg

Vi jobbar på Ideell kulturallians:

Här hittar du oss:

Swedenborgsgatan 1, 118 48 Stockholm