Hur mår de regionala kulturföreningarna?

Under 2017 har Ideell kulturallians gjort en mindre undersökning ”Hur mår de regionala kulturföreningarna?”. Här har vi tittat på de regionala kulturföreningarnas organisatoriska- och ekonomiska förutsättningar samt deras digitala mognad. Syftet med underökningen är att bättre förstå varför arbetet med att skapa regionala IKA är svårt.

Resultatet visar att bara en fjärdedel av Ideell kulturallians medlemsorganisationer (borträknat studieförbunden som inte ingår i undersökningen) har regionala föreningar. De finansieras främst av medlemsavgifter och projektbidrag. Av dessa föreningar har 35 % ekonomiskt stöd från regionen. I snitt får föreningarna ca 50 000 kr per år. Styrelseledamöterna är i hög grad äldre och sociala medier används i väldigt liten utsträckning.

HUR MÅR DE REGIONALA KULTURFÖRENINGARNA?

En undersökning om regionala kulturföreningars förutsättningar och digitala mognad i fem regioner.

Ladda ned >>