KICK står för Kvalitet i civilsamhällets kultursamverkan.

Projektet går ut på att öka och förbättra samverkan mellan regionerna och civilsamhällets kulturorganisationer, i första hand i kultursamverkansmodellen och regionernas samråd om kulturplanerna.

KICK-projektet görs initialt i samarbete med Uppsala läns landsting, Region Jönköpings Län, Region Kronoberg och Region Blekinge. Syftet är att skapa ett metodverktyg för hur regioner och kulturföreningar kan ha en bra dialog, en manual för hur man kan jobba med dessa frågor utifrån den Europeiska koden för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocesser. Vi verkar också för att starta nya regionala Ideella kulturallianser i de regioner där KICK finns.

I projektet görs bland annat en kartläggning av regionens kulturorganisationer. Det finns också en studiehandledning som är utformad för att höja kulturorganisationernas kunskap om kulturpolitik för att de ska kunna ta en aktiv roll i arbetet med de regionala kulturplanerna.

KICK-projektet finansieras av Kulturrådet och medverkande regioner.

På vår facebooksida kommer kontinuerliga uppdateringar: https://www.facebook.com/Ideellkulturallians/

Här hittar du adresserna till de regionala kulturalliansgrupperna på facebook! Gå med där du känner dig hemma och bjud gärna in andra ideella kulturaktörer som verkar regionalt som borde vara med!

IKA Gävleborg
Webbadress: https://www.facebook.com/groups/ikagavleborg/

IKA Stockholm
Webbadress: https://www.facebook.com/groups/ikastockholm/

Region Jönköpings län

Gå med i Ideell kulturallians Jönköpings facebooksida!
Webbadress: https://www.facebook.com/groups/ikajonkoping/

Region Kronoberg

Gå med i facebookgruppen för Ideell kulturallians Kronoberg!
Webbadress: https://www.facebook.com/groups/ikakronoberg/

Region Uppsala

Gå med i facebookgruppen för Ideell kulturallians Uppsala!
Webbadress: https://www.facebook.com/groups/ikauppsala/

Region Blekinge

Gå med i facebookgruppen för Ideell kulturallians Blekinge!
Webbadress: https://www.facebook.com/groups/ikablekinge/