VÅRA MEDLEMMAR

Medlemmar är 20 rikstäckande kulturorganisationer, varav tre är paraplyorganisationer. Tillsammans är vi över 1 miljon medlemmar och gör arrangemang med en samlad publik på över 20 miljoner besökare årligen.

Medlemmar Ax – Kulturorganisationer i samverkan:
Amatörteaterns Riksförbund (ATR)
Föreningen för Tidig Musik
Kontaktnätet – riksorganisation för ideella kulturföreningar
KÖRSAM
MoKs
Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFoD)
Riksförbundet för Subkultur
Riksförbundet Lokalrevyer i Sverige
Riksförbundet Unga Musikanter (RUM)
Svenska Arbetarsångarförbundet (SAS)
Svenska Folkdansringen
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund
Sverok
Sveriges Arbetarteaterförbund (ATF)
Sveriges Film och Videoförbund (SFV)
Sveriges Kyrkosångförbund
Sveriges Körförbund
Sveriges Spelmäns riksförbund (SSR)
UNGiKÖR
Ung Teaterscen

Medlemmar MAIS:
Kammarmusikförbundet (RSK)
Kontaktnätet – riksorganisation för ideella kulturföreningar
Riksförbundet arrangörer av nutida konstmusik (RANK)
Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFoD)
Svensk Jazz
Sveriges Körförbund
Sveriges Orkesterförbund (SOF)

Medlemmar SIOS:
Assyriska riksförbundet
Chilenska riksförbundet
Eritreanska riksförbundet
Finlandssvenskarnas riksförbund
Grekiska riksförbundet
Iranska riksförbundet
Italienska riksförbundet
Kurdiska riksförbundet
Polska riksförbundet
Portugisiska riksförbundet
Riksförbundet Roma International
Ryska riksförbundet
Serbernas riksförbund
Spanska riksförbundet
Syrianska riksförbundet
Turkiska riksförbundet