Ideell kulturallians arrangerar tillsammans med några av våra medlemsorganisationer träffar i Stockholms län. I tre olika kommuner, Norrtälje, Botkyrka och Värmdö samlar vi kulturföreningar och kommunföreträdare för att diskutera kultursamverkansmodellen. Över hela landet har den nya reformen blivit verklighet, men Stockholms län avvaktar och olika intressen och viljor står mot varandra.  För föreningslivet har kultursamverkansmodellen inneburit att våra verksamheter har synliggjorts och på flera platser även betytt ett ökat inflytande på besluts som rör våra verksamheter. Därför vill vi nu göra någonting för att lyfta upp diskussionen och stödja de kommuner som är intresserad av att utveckla frågan vidare.

Norrtälje 12 februari

Botkyrka 13 februari

Värmdö 14 februari

ÅRSMÖTE

Den 20 mars kl. 14.00 – 16.00 är det årsmöte. Återkommer om plats.

JULKLAPP FRÅN KULTURDEPARTEMENTET

Ideell kulturallians har fått 100 000 kr för utvecklingsarbete och ska under 2013:

  •  fortsätta arbetet med att samla organisationerna runt om i landet för att starta upp regionala samarbeten.  Under 2013 vill vi utöka med minst fyra regionala allianser,
  • än mer fokusera arbetet med att hitta nya former inom kultursamverkansmodellen som ökar civilsamhällets inflytande på de regionala processerna. Samtal omkring detta har startat i Region Skåne,
  • närmare granska vilka som blivit inbjudna att delta i kultursamverkan och vilka grupper som helt stått utanför processerna.

 IDEELL KULTURALLIANS I JÖNKÖPING

Efter kvällens möte i Värnamo har det nu påbörjat ett arbete för att bilda en Ideell kulturallians i Jönköping. En arbetsgrupp har fått i uppgift att driva frågan vidare och komma med förslag hur föreningslivet kan organisera. I arbetsgruppen sitter företrädare från NBV, Riksteatern, Folkets Hus & Parker samt Kontaktnätet. Sammankallande i gruppen är Luis Gonzales (Kontaktnätet).

IDEELL KULTURALLIANS BJUDER IN TILL TRÄFF I VÄRNAMO

Den 24 oktober arrangerar Ideell kulturallians tillsammans med Kontaktnätet och Bilda ett möte i Värnamo. Jönköpings län har fått sin första Kulturplan och där står det bla att ett prioriterat område är tillgänglighet och samspelet med det civila samhället. Vad betyder det här i praktiken? Vad vill föreningslivet?

Inbjudan och anmälan

 

UNDER KONSTRUKTION

Effekter av kultursamverkansmodellen 2010 – 2012

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och det svenska kulturpolitiska observatoriet SweCult har gjort en analys över vilka effekter som redan nu går att se av regionaliseringen genom kultursamverkansmodellen. Elva forskare har utifrån tre perspektiv – Roller, processer och dialoger, Effekter och konsekvenser samt Finansiering undersökt det material som nu finns. Rapporten kan du ladda ner på www.skl.se/publikationer

 

ATT ANGÖRA EN KULTURBRYGGA

Ideell kulturallians anser att regelverket runt ansökningarna måste göra det möjligt för en bredd och en mångfald att söka. Det är viktigt att ungdomsperspektivet finns med, unga som aktörer, deltagare och förnyare. Vi anser vidare att den ideella kultursektorn skall finnas representerad i Kulturbryggans råd.

SOU 2012:16

Remissvar

PARTGEMENSAMT FORUM

Ideell kulturallians kommer att ingå i det partsgemensamma forumet för dialog med regeringen kring politiken för det civila samhället. Dialogen och samrådet ska behandla generella frågor om det civila samhällets villkor, möjligheter och utveckling samt dess roll i demokratin och för delaktighet i demokratin. Forumet ska vara en plats för samråd kring utvecklingen och uppföljningen av politiken för det civila samhället och ett utbyte av kunskap, ökat förtroende och förståelse. Parterna äger agendan gemensamt och kan ta initiativ till frågor som ska lyftas.

Taggar: