11 mars – Kulturminister Amanda Lind bjuder in kultur- och idrottsarrangörer för samtal om COVID-19. Ideell kulturallians tillsammans med samtliga organisationer på plats är överens om att det är avgörande att regeringen är tydlig och snarast fattar ett beslut för arrangörer av kultur- och idrottsevenemang att följa i frågan.

13 mars – Ideell kulturallians startar ett upprop: ”Inför krisbudget för kulturen!” Allmänhet, kulturarbetare, arrangörer och systerorganisationer går samman med i ett gemensamt upprop. Över 2500 personer skriver under.

DN Kultur uppmärksammar Ideell kulturallians upprop och kravet på en krisbudget för kulturen.

https://www.dn.se/kultur-noje/amanda-lind-om-ebba-buschs-kritik-det-ar-fel-att-gora-sa/

SVT:s Kulturnyheterna uppmärksammar Ideell kulturallians upprop om en krisbudget till det svenska kulturlivet.

https://www.svt.se/kultur/ideell-namninsamling-kraver-regeringen-pa-krispaket-till-kulturlivet

17 mars – Ideell kulturallians vädjar i en artikel tillsammans med andra organisationer om att inte glömma bort kulturlivets mindre aktörer i krispaketet till kulturen.

https://www.etc.se/debatt/politiker-de-sma-kulturutovarna-behover-er-hjalp

27 mars – Möte med Region Stockholm om coronas effekter på kulturella och kreativa näringar.

2 april – Ideell kulturallians presenterar ett åtgärdsförslag till Sveriges kommuner för att stötta och värna den lokala kulturen. Ett brev skickas ut till landets 290 kommuner, till KSO, oppositionsråd, kommundirektörer samt kultur- och fritidschefer och motsvarande.

https://www.svt.se/kultur/kulturorganisation-uppmanar-kommuner-att-stotta-lokal-kultur

14 april – Möte med KLYS om coronakrisen.

21 april – Möte om coronakrisen med Kajsa Ravin, Generaldirektör Kulturrådet.

23 april – Ideell kulturallians skriver tillsammans med KLYS i Dagens Samhälle om vikten av delat ansvar för kulturens infrastruktur och kulturskapares villkor.

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/kulturskaparna-har-inte-tid-att-vanta-och-se-hur-det-gar-32316

21 augusti – Ideell kulturallians deltar på Kulturrådets styrelsemöte. Calle Nathanson redogör för coronans effekter på den ideella kultursektorn.

27 augusti – Ideell kulturallians inlämnar remissyttrande till Justitiedepartementet angående förslaget om: ”Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.”

Kommande verksamhet september:

16 september – Möte med kulturminister Amanda Lind.