Ideell kulturallians startar ett projekt för att utveckla en modell för samråd mellan den regionala förvaltningen och civilsamhället inom ramen för kultursamverkansmodellen. I projektet ska ett metodverktyg utvecklas och testas i samverkan med utvalda regioner som ska säkra kvalitativa samrådsprocesser i kulturplansarbetet. I projektet ingår att mobilisera föreningslivet inom kulturområdet att bilda regionala Ideella kulturallianser i medverkande regioner för att skapa kulturpolitiska plattformar för civilsamhället. De regionala IKA ska efter projektets slut företräda ett brett civilsamhälle och vara initierade samtalsparter i kontinuerlig  dialog med kulturförvaltningarna. Framförallt i kulturpolitiska frågor, men även företräda kulturperspektivet i  övergripande frågor som rör civilsamhället.

 

Anna Maris är tjänstledig från sin nuvarande anställning som distriktschef på Studiefrämjandet i Skåne Blekinge. Hon har erfarenhet från arbete med den skånska kulturplanen och överenskommelsen mellan Region Skåne och folkbildningen. Anna är förtroendevald i Hela Sverige ska Levas riksstyrelse, samt i Nätverket Idéburen Sektor Skåne. Hon har även erfarenhet av arbete med civilsamhällesfrågor i Storbritannien.
– Vi är väldigt glada över att ha rekryterat Anna Maris för driva arbetet med att utveckla samråden och mobilisera civilsamhället. Med hennes breda kompetens utifrån ett regionalt kulturpolitisk perspektiv och erfarenhet av att arbeta med civilsamhällesfrågor kan inte förutsättningarna vara bättre, säger Anna-Karin Andersson, verksamhetschef och sakkunnig på Ideell kulturallians.

Anna-Karin Andersson, verksamhetschef, 0725 310944, anna-karin.andersson@ideellkultur.se
Anna Maris, projektledare, 0722 520529, anna.maris@ideellkultur.se

PRESSMEDDELANDE IKA (3)