Våren är här och därmed kommer föreningslivets högsäsong för årsmöten. Ideell kulturallians har sitt årsmöte den 21 mars, kl. 14.00 – 16.00, hos Sveriges Hembygdsförbund. I Skåne har IKA årsmöte den 19 mars med start kl. 18.00 i Skånes hembygdsförbunds lokaler i Lund och IKA Värmland har årsmöte den 21 mars med star kl. 18:30 i Björneborgs Folkets Hus.