Igår genomförde vi ett lyckat årsmöte. Representanter från ett 20-tal medlemsorganisationer fanns på plats och mötet leddes av Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner. Hela styrelsen valdes om med Calle Nathanson som ordförande. Greta Burman från Sveriges Konstföreningar valdes även in som ny ledamot i styrelsen.

Det kommande året kommer vi behöva dra ned på ambitionerna något då de ekonomiska förutsättningarna förändrats på grund av neddrag i bidrag från Kulturrådet. Vi kommer att fokusera på vilket uppdrag Ideell kulturallians skall ha framgent och vi har påbörjat ett processarbete med medlemsföreningarna kring hur vi bäst kan göra nytta för civilsamhället i ett längre perspektiv. Aktiviteter kopplade till KICK-projektet kommer vara fortsatt en stor del av verksamheten.

Förutom det formella årsmötet hade vi bjudit in Sverker Sörlin (författare och professor i miljöhistoria) för att hålla i ett inspirationsseminarium om projektet ”Vi måste prata”. #ViMåstePrata är ett initiativ till demokratins försvar. Sverker Sörlin är en av initiativtagarna till projektet som innefattar en bok, ett digitalt projekt och en talarbank med ett hundratal författare, forskare, föreläsare, kulturpersonligheter och andra namnkunniga inom samhälls- och kulturliv som ska resa runt i landet som talare och inspiratörer för att resonera kring demokratins ställning. Sveriges studieförbund och folkhögskolorna kommer att ha en nyckelroll i att samordna projektet.

Läs mer om projektet