Nu är regeringens närmare fördelning av krisstöd till kulturen på 1,5 miljarder kronor beslutad! Kulturrådet, Filminstitutet och Konstnärsnämnden fördelar merparten av pengarna. En viktig förbättring är att pengarna denna gång fördelas utifrån de behov som finns och inte utifrån inkomstbortfall. Kulturrådet får den största delen av potten, 881 miljoner kronor. Av dem är 400 miljoner riktade till de kulturarrangemang som ställts in under sommaren. 80 miljoner avsätts för att kunna genomföra smittskyddssäkra evenemang.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/10/beslut-om-fordelningen-av-krisstodet-pa-15-miljarder-till-kulturen-2020/?fbclid=IwAR0XIMgpHxYWR923GmQT9TznYuky9PbQzlHw0K-nqK7ZHqIfnFwKQi4kZK8