En arbetsgrupp bildades i Stockholm 2010 som har arrangerat två möten i länet för att diskutera kultursamverkansmodellen. I vår har tre träffar i tre kommuner genomförts där vi samlat företrädare från föreningslivet, kommunen och politiken för att väcka frågan om varför Stockholms län valt att stå utanför en reform som implementerats i resten av landet. Nu vill vi i arbetsgruppen gå vidare och ett steg i detta är att starta en Ideell kulturallians i Stockholms län.  Bildandemöte den 28 maj. Välkomna!