Ladda ner rapporten via länken ovan.

Lägesrapporten Bottendöd eller kulturell glöd? belyser hur samspelet mellan kulturlivets aktörer i regionerna fungerar i praktiken. Ideell kulturallians har genom projekt 3 klövern under hösten 2019 fokuserat på fem regioner: Norrbotten, Västernorrland, Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Intervjuer har genomförts med regionernas kulturchefer, företrädare för det ideella kulturlivet och med länsinstitutioner.

Målet med projektet har varit att stärka den ideella kultursektorns röst som samtalspart till staten, regioner, kommuner, institutioner, myndigheter och politiker, med speciellt fokus på kultursamverkansmodellen.