Ideell kulturallians har tillsammans med en rad andra organisationer skrivit en debattartikel med anledning av att ingenting har hänt sedan civilsamhällesutredningen som var klar för ett år sedan på dagen.

Idag har Ideell kulturallians tillsammans med en rad andra organisationer skrivit en debattartikel i Dagens samhälle. Det är på dagen ett år sedan civilsamhällesutredningen Palett för ett stärkt civilsamhälle lämnades över till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke med förslag på insatser och åtgärder, men vi ser ännu inte att något har hänt sedan dess. Förutom att vi vill att staten och myndigheter slutar se på och behandla organisationer som företag så vill vi se konkreta åtgärder på området.

Några viktiga delar som lyfts upp i artikeln är:

1. Förstärk Försäkringskassans kunskap om rätten att engagera sig ideellt utan påverkan på sin sjukpenning.

2. Utred om idrottens ideella verksamhet strider mot EU:s konkurrensregler

3. Ge Konsumentverket i uppdrag att ta fram exempel på vad som är respektive inte är näringsverksamhet enligt konsumentlagstiftningen.

4. Se till att upphandlingar av sociala tjänster som understiger 750 000 EURO och som inte heller har ett gränsöverskridande intresse inte omfattas av den nya lagen om offentlig upphandling.

5. Se till att det alltid görs konsekvensanalyser för civilsamhället i statliga utredningar så att inte onödig byråkrati står i vägen för civilsamhällets förutsättningar.

Läs artikeln i sin helhet här >>

Taggar:,