I helgen 27-28 oktober var det dags för årets Rådslag i Stockholm. På fredagen arrangerade vi ett publikt evenemang, medan lördagens möte var öppet för våra medlemsorganisationer.

Fredagens program bestod av ett kulturpolitiskt samtal mellan Niclas Malmberg (mp), Per Lodenius (c) och Mattias Vepsä (s) som alla är ledamöter i kulturutskottet. Magnus Aspegren (vice ordf IKA) modererade samtalet. Politikerna frågades ut om deras strategier för att höja kulturfrågornas roll i samhällsdebatten. Samtliga politiker betonade civilsamhällets viktiga roll som samhällsbärare och behovet av att stärka dessa gruppers roll i kultursamverkansmodellen. Det finns både en ambition och en vilja att kulturen ska integreras mer i samhällsdebatten, men ledamöterna upplever att det är svårt att mäkta med att driva kulturfrågorna inom de andra departementen. Från publiken lyftes behovet av att tillföra resurser till civilsamhällets grupper för att kunna lyckas med samverkan inom modellen.Efter ett trevligt mingel blev det sedan en inspirationsföreläsning med Anna Westberg som är kampanjchef på demokratinätverket Skiftet. Hon berättade om hur Skiftet de senaste tre åren har kunnat påverka samhällsdebatten med hjälp av att kombinera digitala verktyg med traditionellt folkrörelsearbete. Hon visade också exempel på hur man med hjälp av en tydlig strategi och enkla medel kan driva framgångsrika kampanjer.

 

Under lördagen höll kansliet en dragning om erfarenheterna från KICK-projektet, IKAs historia och nuvarande utmaningar liksom strategier för att stärka organisationens kommunikationsarbete framöver. Därefter rapporterade de regionala IKA-styrelserna om vad som är på gång i landet med bland annat kulturfrukostar i Skåne och kulturkonferenser i Stockholm och Västernorrland. Resten av mötet ägnades åt en workshop om hur vi ska arbeta vidare för att utveckla de regionala IKA, vilka behov som finns och vad nästa steg borde vara.

7 november är det dags för vårt representantskapsmöte. Mer information om detta kommer inom kort!