Ideell kulturallians, Folkets Hud & Parker och Riksteatern bjuder in till möte i Flen den 21 november. I kulturplanen står: ”Det behövs strukturer, former och kunskap om behov, förutsättningar och möjligheter, för att de samverkande aktörerna gemensamt hittar arbetsmodeller för samverkan, samråd och samarbeten.”  Vad betyder detta i praktiken? Vad vill föreningslivet? Läs mer i inbjudan.