Ideell kulturallians har gett sitt remissvar med utgångspunkt från kulturområdet. Vi menar på att det saknas ett ansvarstagande inom kulturområdet för den målgrupp, 13-25 år, som ligger inom ramen för ungdomspolitiken. Detta hindrar målet med ungas makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen, genomförs. Barn och unga kan inte slås ihop som om det vore en homogen grupp med lika förutsättningar och behov, vi önskar se en åldersindelad statistik så att det går att följa vilka insatser som görs specifikt för ungdomar.