Region Gävleborgs kulturplan ligger ute på remiss och det är dags att göra din röst hörd! Vi bjuder därför in till två träffar i Gävleborg, 26 april i Bollnäs och 2 maj i Gävle.

Fram till den 25 maj finns möjligheten att komma in med synpunkter på förslaget till ny kulturplan. Att skriva ett svar på en remiss är ett sätt att försöka påverka vad som ska stå i en kulturplan.

Under kvällen kommer den nya kulturplanen presenteras av Region Gävleborg och ni har möjlighet att ställa frågor och ha synpunkter. Vi kommer också att ge konkreta tips och råd på hur man skriver ett svar på en remiss. På slutet av träffen finns tid att på plats börja skriva ihop ett svar eller för de som önskar ta tillfället i akt och utbyta idéer, dela med sig av vad man skrivit, tänker skriva eller skulle vilja skriva.

Ideell kulturallians är en nationell samarbetsorganisation för civilsamhället som arbetar med att synliggöra betydelsen av alla de kulturverksamheter som görs. Vi samverkar med Region Gävleborg i Kick-projektet med att utveckla samrådsprocesserna och stärka föreningslivets roll i den regionala kulturplanen.

Inbjudan riktar sig till alla regionala organisationer som får verksamhetsbidrag av Region Gävleborg samt de föreningar som deltagit på samråden inom Kick-projektet inför framtagandet av förslaget till kulturplan.

Förslaget till kulturplan går att läsa här: När konstens och kulturens egenvärde möter samhällsutveckling

Anmälan

BOLLNÄS 26 APRIL:
Tid: från kl. 17.30 serveras fika, kl. 18.00 startar mötet och slutar senast kl. 20.00
Plats: Willy Marias rum plan 4, Collinigatan 12
Sista anmälningsdag: fredag den 18 april
Anmälan görs genom att följa länken här.

GÄVLE 2 MAJ:
Tid: från kl. 17.30 serveras fika, kl. 18.00 startar mötet och slutar senast kl. 20.00
Plats: Furusalen, Kungsbäcksvägen 32
Sista anmälningsdag: fredag den 20 april
Anmälan görs genom att följa länken här.

Frågor eller funderingar, mejla anna-karin.andersson@ideellkultur.se
eller ring 072 – 531 09 44

VÄLKOMNA!