Gunnar Ardelius kommer närmast från Westander där han arbetat med medierelationer och opinionsbildning. Tidigare har han varit ordförande i Sveriges Författarförbund och har två år i rad utsetts till en av Kultursveriges mest inflytelserika av Tidningen Fokus. Han är också ordförande i European Writers’ Council, en organisation med säte i Bryssel och medlemmar från 34 länder. 

-Ideell kulturallians är med sina 20 medlemsorganisationer en angelägen röst som synliggör stora kulturella samhällsinsatser. Jag ser fram emot att i ett nytt sammanhang arbeta vidare med frågor som rör folkbildning, kultur och politik. Framförallt vill jag nu bidra till att verksamheten breddas och utvecklas, säger Gunnar Ardelius.

Gunnar Ardelius efterträder Anna-Karin Andersson som efter nio år väljer att gå vidare.

-Vi är jätteglada över att Gunnar Ardelius tackat ja till att bli verksamhetens nya chef. Ideell kulturallians står precis inför att anta en ny vision där föreningens verksamhet breddas. Gunnars erfarenheter och kunskaper kommer att vara till stor nytta i det kommande arbetet, säger Calle Nathanson ordförande för Ideell kulturallians.