CIVOS (Civilsamhällets organisationer i samverkan) har i samarbete med KPMG AB kartlagt hur politiken för det civila samhället återspeglas i myndigheters verksamhet. I rapporten kan vi läsa om vilka myndigheter som nämner det civila samhället och i vilken typ av sammanhang eller dokument (instruktion, regleringsbrev, uppdrag, utredningar etc). Statens kulturråds introduktion och regleringsbrev berör civilsamhället tydligt, men ingen information finns om att uppdrag, utredningar eller föreskrifter, allmänna råd nämner vår sektor.