Efter lång väntan så kom positivt besked om ökat stöd för Ideell kulturallians under 2016. Det var glada nyheter inför årsmötet vilket gör det möjligt att ordentligt satsa på att få igång regionala IKA ute i landet. Något som årsmötet ansåg vara den viktigaste uppgiften för IKA, att samla civilsamhället för att stärka vår röst inom kultursamverkansmodellen. Ideell kulturallians kommer även under året att samverka med några regioner, i ett pilotprojekt som vi initierat. Vi har arbetat fram en mall som ska prövas tillsammans med regionerna för hur samverkan och samråd kan utvecklas över hela landet.

Gunno Sandahl (Folkets Hus & Parker) fick fortsatt förtroende och valdes till ordförande för Ideell kulturallians. Erika Lindqvist (Amatörkulturens Samrådsgrupp)och Veronica Lamppa Lönnbro (Riksteatern) valde att avgå och nya i styrelsen är, Magnus Aspegren (Riksteatern) och Johan Groth (Amatörkulturens samrådsgrupp).