Premiär!

För första gången arrangerar Ideell kulturallians seminarier under Almedalsveckan. Vi gör det ihop med flera medlemsorganisationer.

Finns det kultur överallt och har alla samma rätt och möjligheter i dagens kulturpolitiska landskap?

Välkommen till tre seminarier som riktar strålkastarljuset mot kultur, demokrati, fördomar och strukturer.

Dessutom: musik, konst, poesi och mingel.

Vi ses i Ideella Trädgården!

Måndag 29 juni

 Kl. 16.00–19.00

 Kultur i hela jävla landet – lever vi i ett land där alla har samma rätt till kultur?

Med Riksteaterkonsulent Nina Björby som moderator träffar vi en panel med bland andra Staffan Forssell, generaldirektör, Kulturrådet, Terese Bengard, verksamhetschef, Hela Sverige ska leva, Anna-Karin Andersson, verksamhetschef, Ideell kulturallians, och Thomas Sundström, teaterchef, Länsteatern på Gotland, i ett samtal om vad som hände efter kultursamverkansmodellen och den nya kulturpolitiken. Hur blev det? Blev det mer kultur i hela landet? Har alla samma möjlighet att ta del av och skapa egen kultur? Är den nationella kulturpolitiken verkligen nationell, d.v.s. når kulturen ut överallt? Vad skulle behövas för att kulturen ska nå ut i hela landet?
Folkrörelser och folkbildning. Tre ordförande för tre organisationer ger sin bild av vad som händer just nu på olika platser i Sverige Ola Johansson, Bygdegårdarnas Riksförbund, Ulrika Carlsson, Studieförbundet Vuxenskolan, och Berit Högman, Riksteatern.

Po Tidholm och Martin Schibbye bjuder på en upplevelse av och förståelse för författarmötet som kulturell aktivitet. En diskussion om vikten av att ett brett kulturutbud finns tillgängligt i hela landet och litteraturens och journalistikens roll för att synliggöra landsbygden.

Dessutom: Pa Modou Badjie, Fäbolandet mm.

Arrangörer: Bygdegårdarnas Riksförbund, Studieförbundet Vuxenskolan och Riksteatern i samarbete med Ideell kulturallians

Plats: Ideella Trädgården, Birgers gränd 7, med ingång genom ringmuren från Almedalsparken.

Torsdag 2 juli

Kl. 10.00 – 10.40 och 10.45 – 11.25

Rätten till en hållbar röst

Vad händer om rösten inte fungerar? Hur påverkas individen och samspelet mellan människor? Vi diskuterar rätten till sin röst och provar olika övningar för att hålla rösten i trim.

Medverkande: Marit Zetterström, logonom och verksamhetsutvecklare, Sensus studieförbund, Ulla Jacobsson Werner, sångpedagog och verksamhetsutvecklare, Sensus studieförbund

Arrangörer Sensus studieförbund i samarbete med Ideell kulturallians

Plats: Ideella Trädgården, Birgers gränd 7, med ingång genom ringmuren från Almedalsparken.

 Kl. 12.00 – 13.30

Länge leve orten – ett seminarium om människor, engagemang, förenings- och kulturlivet i miljonprogrammet

Genom regeringens satsning på miljonprogramområden kan kultur och bildning nå fler. Folkrörelsen Riksteatern och studieförbundet Studiefrämjandet står för en stor del av den kultur som landets invånare möter och medverkar i. Men har verkligen alla överallt lika tillgång till våra arenor och resurser? För att nå dit menar vi att det behövs envishet, långsiktighet och inkludering. Hur skapar vi det? Med utgångspunkt i fyra pågående satsningar samtalar våra inbjudna gäster med Magnus Aspegren, VD Riksteatern, Johnny Nilsson, förbundschef för Studiefrämjandet, Jessica Lindberg-Dik och Charly Wassberg Borbos från Riksteatern och Seynab Haji och Tom Piha från Studiefrämjandet.

Vi avslutar med mingel och lunchmacka medan Amer Sarsour som framför sin poesi.

Gäster: Behrang Miri, Ceylan Holago, Nisha Besara

Moderator: Gunilla Edemo, verksamhetsutvecklare Riksteatern

Arrangörer: Riksteatern och Studiefrämjandet i samarbete med Ideell kulturallians

Plats: Ideella Trädgården, Birgers gränd 7, med ingång genom ringmuren från Almedalsparken.