24 april meddelade Regeringen vilka myndigheter som hanterar fördelningen av medel ur krispaketet för kultur. 500 miljoner är fördelade på Statens kulturråd, Svenska Filminstitutet, Konstnärsnämnden och Sveriges Författarfond.

Statens kulturråd fördelar 370 miljoner till aktörer och arrangörer inom det fria kulturlivet för inställda och uppskjutna kulturevenemang till följd av covid-19.

Stödet fördelas genom tre olika stödpaket:

Utställningar, föreläsningar och liknande arrangemang (ansökningsperiod 28 april–11 maj)

Scenkonstföreställningar (ansökningsperiod 28 april–12 maj)

Konserter (ansökningsperiod 28 april–13 maj)

Ansökan kan gälla intäktsbortfall samt merkostnader för offentliga arrangemang planerade att genomföras senast 31 maj 2020. Beviljas ansökan kommer medel att fördelas så långt de räcker enligt Statens kulturråds riktlinjer.

Läs all information om stödet från Statens kulturråd på deras hemsida: www.kulturradet.se/stodpaket-till-kulturen