IKA Västernorrlands bjöd in föreningar till träff den 29 maj. Styrgruppen rapporterade om det fina arbeta som gjorts sedan sist, bl.a. presenterades resultatet av en förstudie om ett Breddkulturcentrum som lämnats över till Landstinget. IKA har fått medel för att arrangera en kulturhelg i höst, troligtvis i november. Mer information om detta kommer när det har spikats ett datum.