Under mötet den 28 maj utsågs en interimsstyrelse med uppdrag att förbereda årsmöte, förslag på stadgar, styrelse, föreningens namn och medlemsavgift. Marianne Pihl (Riksteatern Stockholms län), Leif Rönngren (Folkets Hus & Parker) och Bo Carlqvist (Studieförbundet Vuxenskolan) sitter i interimsstyrelsen.