Vad gör kulturorganisationer för att öka integrationen? IKA Västernorrland bjuder in till en temadag på ämnet där flera exempel på aktiviteter som görs kommer att presenteras. Den 20 mars på Hotell Höga Kusten. Anmälan och program.