Kulturvalet – på väg 2018!

Ideell kulturallians Stockholms län bjuder in till en konferens i Årsta Folkets hus för att samtala om landstingets nya kulturstrategi och kultursamverkansmodellen i Stockholms län. Kulturstrategin är ute på remiss under hösten och nu har vi möjlighet att påverka!

Kulturen måste få blomma utanför tullarna och utanför de statliga institutionerna. Mycket av kulturen är idag centrerad till innerstaden och för att kulturen ska komma fler till del måste det finnas en vision och strategi för att göra kulturen tillgänglig i förorten och i skärgårdskommuner.

Vad innebär den nya kulturstrategin för civilsamhället? Vilken hänsyn tas till de ideella kulturföreningarnas förutsättningar? Vilka forum finns för dialog mellan civilsamhället och politiken? Hur kan vi tillsammans medverka till att hela Stockholms län blir en starkare kulturregion?

Vi bjuder in representanter från civilsamhället, tjänstemän och politiker till en diskussion utifrån den nya kulturstrategin.

Program 16 november

15.30 – 16.00 Registrering och mingel

16.00 – 16.30 Intro och brandtal av Grete Havnesköld och Johanna Thor (Livet Bitch!)

16.30 – 17.20 Panelsamtal om kulturstrategin. Medverkande: Marianne Pihl (IKA Stockholms län), Eva Bergquist (Förvaltningschef, Stockholms läns landsting), Patrik Liljegren (Biträdande förvaltningschef, Stockholms stad), Ida Burén (kulturchef Botkyrka kommun) och Gustav Hemming (Skärgårds- och regionplanelandstingsråd).

17.20 – 17.30 Kort paus

17.30 – 18.00  Workshop: Vad vill du ska stå i kulturstrategin?

18.05 – 18.20 Brandtal av Farida al-Abani (StreetGäris)

18.30 – 18.55 Mingel med enklare förtäring

18.55 – 19.35 Panelsamtal med kulturnämndspolitiker. Hur fortsätter arbetet? Vad tar ni med er från dagens samtal? Medverkande: Tomas Melin (mp), Rickard Wessman (m), Robert Johansson (s).

19.35 – 19.40 Avslutning (möjlighet att eftermingla till kl 20)

Moderator för dagen är Matilda Westerman.

Praktisk information

Anmälan: Maila din anmälan till marianne.pihl@outlook.com senast 13 november
Tid: 16 november kl 15.30-20.00
Plats: Årsta Folkets hus, Hjälmarsvägen 28, Årsta torg

Konferensen arrangeras med stöd från: Ideell Kulturallians, Stockholms län landsting, Folkets Hus och Parker, Länsbildningsförbundet och Bygdegårdarna.