EU-kommissionens bjöd in till seminarium där man presenterade den nya medborgarrapporten (den föregående kom 2010). I rapporten lyfts 12 förbättringspunkter inom 6 olika områden fram, som syftar till att avveckla hinder som EU-medborgare stöter på när de nyttjar sina EU-rättigheter.  Helena Salomonsson (ordförande Ideell kulturallians) och Eva Theisz, enhetschef på Ungdomsstyrelsen var tillsammans med Pierre Schellekens, chef för EU-kommissionen i Sverige,  inbjuden till panelsamtal.  Rapporten utgår ifrån ett individperspektiv men Helena Salomonsson lyckades på ett bra sätt lyfta fram civilsamhället och kulturens roll som viktiga i kontext till individen.