Hemslöjdsgården, Storgatan 41, Linköping Måndag 19 september kl 18.30

Ideell Kulturallians Östergötland (IKA‐Ö) bjuder här in medlemmarna i nätverket och även andra kulturaktörer på regional nivå till ett möte för att avgöra  om vi ska gå ett steg vidare och bilda en förening för att öka vår regionala  tyngd. Till mötet är också Per Lodenius (C) inbjuden som inledare. Han är riksdagsledamot och sitter i riksdagens kulturutskott.

IKA‐Ö har sedan starten arbetat för att öka statusen och kunskapen kring civilsamhället. Specifik har  detta ofta inriktats på frågan kring samverkansmodellen, alltså hur stat och region ska samarbeta  kring den regionala kulturen. Men även andra frågor kring civilsamhällets roll har diskuterats.

Om du och din organisation anser att föreningslivet och organisationer i Östergötland bör få en starkare roll och en kraftigare röst är det därför angeläget att ni väljer att delta i detta möte.

Anmälan: Anmälan senast den 6 september till Ulrika Cederberg på Skådebanan, per mejl.

Skriv  ”Anmälan föreningsbildande”, namn, organisation, tel‐nr och mejladress och om du har särskilda  matönskemål. ulrika@skadebanan.nu    Frågor:   Ulrika Cederberg, Skådebanan, tel 013‐12 88 73, e‐post ulrika@skadebanan.nu  Ulf Thörn, Riksteatern Östergötland, tel 070‐395 55 16, e‐post ulf.thorn@riksteatern.se

För mer info, läs bilaga.