22 augusti genomförde vi ett första samråd i Gävle, i samarbete med Region Gävleborg. Representanter från ett 40-tal ideella kulturföreningar i Gävleborgs län närvarade liksom representanter från regionen. Syftet med samrådet var att starta en långsiktig dialog mellan regionen och det ideella kulturlivet.

Under mötet fick föreningarnas representanter tillfälle att berätta om sina verksamheter, liksom att formulera sina behov, utmaningar och önskemål. Samtalen är ett första steg för att utveckla samrådsprocesserna och stärka föreningslivets roll i arbetet med den regionala kulturplanen.

Frédéric Thiabaud från Region Gävleborg berättade om hur regionen arbetar och hur kultursamverksansmodellen och kulturplansprocessen fungerar.

Region Gävleborg vill att fler kulturföreningar ska vara med i dialogfasen inför den nya regionala kulturplanen 2019-2021. Under året ska regionen fokusera på att hitta vägar för att synliggöra, stärka och utveckla civilsamhällets engagemang i kulturlivet.

Den 31 augusti kommer ett liknande samrådsmöte hållas i Hudiksvall då vi hoppas på en stor uppslutning från det lokala kulturlivet.

Den 23 september bjuder regionen in till Kulturting i Gävle och Ideell kulturallians kommer att hålla i en workshop med rubriken ”Civilsamhället behövs!”
Mer info om Kulturtinget

Vi hoppas att det här blir starten på en bra och långsiktig dialog!