Ideell kulturallians driver Kick – projektet, Kvalitet i civilsamhällets kultursamverkan, med stöd av Statens kulturråd. Syftet med Kick är att utveckla samrådet mellan civilsamhället och den regionala förvaltningen och politiken inom ramen för kultursamverkansmodellen. Tobias Lohse är ny projektledare för Kick och kommer att arbete i Blekinge, Kronoberg och Jönköping med att stärka civilsamhället som part till regionen.

Tobias Lohse, boende i Malmö, kommer ifrån folkbildningsvärlden. Han har tidigare arbetat med verksamhetsutveckling på regional nivå för ABF Skåne. Ansvarade för områden som film, musik, asylverksamhet och antirasism. Han är medieutbildad och starkt engagerad i civilsamhällsfrågor, främst genom sitt engagemang med den ideella föreningen Refugees Welcome Sverige där han för närvarande är ordförande. Utöver detta så jobbar han med Doc Lounge Live i Skåne som bokare. Det är ett livesändningskoncept under Doc Lounge som ger biografer, kulturhus och bibliotek chansen att ta del av premiärer- och förhandsvisningar av dokumentärfilm.

– Vi är så glada över att ha rekryterat Tobias Lohse till den här tjänsten. Kick-projektet går nu in i fas två och arbetet kommer att sikta in sig på att stärka civilsamhället till att bli en kraftfull och kunnig regional part. Tobias Lohse kommer med sin breda kompetens skapa bästa tänkbara förutsättningar för Kick – projektet, säger Anna-Karin Andersson, verksamhetschef.

Comments

  1. Lycka till med ditt nya uppdrag! Jag vet att det kommer att gå helt fantastiskt!