Tillfälle för Uppsala läns kulturorganisationer att lära sig mer om kultursamverkansmodellen och hur de kan påverka kulturplaner när Kick-projektet ordnar träffar i Uppsala tillsammans med landstingets kulturförvaltning Kultur och bildning. Kickprojektet drivs av Ideell kulturallians och syftar till att långsiktigt stärka den ideella kulturen på regional nivå.

Landstinget i Uppsala län blir en av fyra regioner som ska medverka i ett nationellt projekt för att stärka civilsamhällets medverkan i arbetet med de regionala kulturplanerna. Projektet heter Kick – ”Kvalitet i civilsamhällets kultursamverkan” och finansieras av Kulturrådet och de fyra i projektet ingående regionerna.

Med Kick ska ett metodverktyg utvecklas och testas i samverkan med utvalda regioner. I projektet ingår också att bilda regionala Ideella kulturallianser i medverkande regioner för att skapa kulturpolitiska plattformar för civilsamhället. För Uppsala läns del innebär det att Kick, i samverkan med Kultur och bildning, kommer att göra en inventering av civilsamhällets kulturorganisationer, bjuda till samråd under hösten och arbeta för att starta en regional Ideell kulturallians i Uppsala län inför att arbetet med en ny kulturplan påbörjas 2017.

I inventeringen hoppas man kunna identifiera några av de kulturföreningar som hittills inte gjort sig hörda i så stor utsträckning i samråden, bland annat ungdomsorganisationer och olika etniska kulturföreningar.

– Vi har haft givande och bra möten med civilsamhället under de tre åren jag varit kulturdirektör i Uppsala län, men vi hoppas att genom projektet nå fler och få möjlighet att fördjupa dialogen runt Kultursamverkansmodellen, säger Anna Söderbäck, kulturdirektör i Landstinget i Uppsala län.

– Med det här projektet hoppas vi kunna ge kulturorganisationerna i Uppsala län en kick för att prata ihop sig inför arbetet med den nya kulturplanen. Bland annat har vi gjort en ny studiehandledning för att man ska kunna sätta sig in i frågor som rör kulturplanen, säger Anna Maris, projektledare för Ideell kulturallians projekt Kick.

Redan nu kan arbetet följas i facebookgruppen:https://www.facebook.com/groups/ideellkulturalliansuppsala/

Kick-projektet löper officiellt från juli till februari 2017. Det finansieras av Statens Kulturråd och de fyra i projektet ingående regionerna och drivs av den nationella organisationen Ideell kulturallians. Förutom Landstinget i Uppsala län är Region Jönköping, Region Kronoberg och Region Blekinge med i projektet.

Taggar: