Varför ska arrangörer av pop- och rock hänvisas till Ungdomsstyrelsen? Varför är det så viktigt att poängtera professionalitet? Vad betyder det? Hur ska arrangörsnätverk utvecklas när Rikskonserter är borta? Vem har samordningsansvaret?

Ideell kulturallians arrangerar frukostmöte den 28 maj. Vi hälsar er välkomna att ta del av rapporten ”Arrangörer på musikområdet” som gjorts av Kulturrådet och Konstnärsnämnden på uppdrag av regeringen. Mer information

Läs kontaktnätets yttrande på rapporten