Den 5-6 september samlades företrädare för våra medlemsorganisationer och regionala Ideella kulturallianser till möte. Intressanta samtal blandades med föredrag från inbjudna gäster. Först ut under fredagseftermiddagen var Dan Eriksson, enmansutredare som har till uppdrag att undersöka möjligheterna att på olika sätt underlätta för organisationslivet att utvecklas och bidra till demokrati, välfärd, gemenskap och social sammanhållning. Flera frågor och kloka synpunkter kom från Rådslaget. Ideell kulturallians finns representerad i referensgruppen för utredningen och tar gärna emot  frågor eller synpunkter som berör utredningen. Direktivet ”Ett stärkt och självständigt civilsamhälle”.

Karin Källström som är författare till ”Juridik boken för ideella föreningar” presenterade sin bok. Intresset var stort och hon sålde snabbt slut de böcker hon tagit med. En utmärkt bok att använda som hjälpmedel att slå i när frågeställningar om vad man får gör eller inte göra uppstår i föreningen. Denna bok och andra böcker går att beställa från Idealistas förlag.

Susanne Wallman Lundåsen presenterade hennes undersökning ”Föreningslivets inflytande i det lokal” . Under 2010 genomfördes en enkätstudie av föreningslivets roll och upplevda inflytande i det lokala. I studien ingår ca 800 ideella föreningar. Syftet var att undersöka huruvida föreningslivet aktivt försöker påverka den lokala politiken och vilka ideal för intern styrning som föreningarna förordar. Resultaten från enkäten visar på att det finns ett starkt stöd för demokratiskt beslutsfattande, även på bekostnad av effektivitet, inom de undersökta lokala föreningarna. Resultaten visar även att både vilka och hur många kontakter som föreningarna har är avgörande för hur pass mycket inflytande de anser sig kunna. Även kommunens styre kan vara av betydelse för hur mycket lokalt politiskt inflytande som föreningarna anser sig ha.