Malmö den 4-5 september

Ideell kulturallians önskar regionala representanter och representantskapet välkomna till rådslaget. Under tre år har vi samlats i Stockholm men i år är det IKA Skåne som är värd och arrangör. Det är vi i styrelsen mycket glada över.

Rådslaget kommer att sätta fokus på Överenskommelserna som nu tecknas i allt fler län och regioner mellan civilsamhället och region/län. Region Skåne var först ut och tecknade Ö redan 2010. Flera av de avtal som nu börjar skrivas inkluderar även kulturområdet och vi kan läsa om Ö även i kulturplanerna. Maria Leiner från Nätverket Idéburna Sektor är inbjuden att prata om Ö och IOP (Idéburet offentligt partnerskap).