Tisdagen den 28 maj överlämnade Myndigheten för kulturanalys en ny utvärdering om kultursamverkansmodellen till regeringen. I samband med rapportsläppet arrangerades ett seminarium på Konstakademien. Förutom de sammanfattade slutsatserna är det intressant att notera att störst reellt inflytande över innehåll och utformning på de regionala kulturplanerna är tjänstemän på regional nivå…

Rapportens huvudsakliga slutsatser är:

[ul style=”1″]
[li]

Den statliga styrningen av den regionala kulturpolitiken är fortsatt stark men det regionala och kommunala inflytandet ökar.

[/li]
[li]

Det har hittills inte skett några större förändringar i hur de statliga bidragen till regional kulturverksamhet fördelas mellan och inom regionerna, när det gäller den del av bidragen som fördelas med kulturplanerna som underlag.

[/li]
[li]

Förändringar i arbetssätt och i retoriken om kulturpolitik på regional nivå har dock skett, där vikten av möjligheten till regionala prioriteringar och variationer är en av de idéer som nu börjar slå rot.

[/li]
[/ul]

Läs rapporten i sin helhet