Regeringen har nu fattat beslut om att införa sakråd som arbetsmetod i Regeringskansliet, för att ta tillvara på civilsamhällets expertis i olika sakfrågor. Ideell kulturallians är en av organisationerna som har medverkat i framtagandet av sakråd och vi är väldigt glada för beskedet!

”För regeringen är beslutet en viktig politisk signal om att vi menar allvar när det gäller att stärka det civila samhällets röster. Sakråd är en del av den ambitionshöjning som regeringen vill genomföra på området under mandatperioden. /…/ Sakråd är också ett verktyg  för att stärka regeringens eget arbete. Regeringen behöver bredda och fördjupa sin kunskap och sitt perspektiv, vi vill på ett strukturerat sätt kunna få tillgång till den värdefulla sakexpertis som finns i det civila samhället. Då får vi bättre beslutsunderlag.” skriver Per Olsson Fridh, statssekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, i ett meddelande som har gått ut till de medverkande organisationerna.

För att hålla dig uppdaterad om vilka sakråd som pågår och vilka organisationer som omfattas kan du besöka regeringens webbsida på www.regeringen.se/sakrad.

 

Taggar: