Kulturrådet har nu presenterat fördelningen av krisstöd till små och stora aktörer. Totalt har Kulturrådet haft 370 miljoner att fördela från regeringens stödpaket till kulturen.

Den ideella kultursektorn har drabbats hårt av coronapandemin och det är många av Ideell kulturallians medlemmar som nu gläds åt kompensation för inkomstbortfall.

– Det är positivt att stöden når ut brett till det ideella kulturlivets aktörer. Många som tilldelas medel har tidigare stått utanför offentligt stöd. Så beslutet är att betrakta som ett kulturpolitiskt genombrott, säger Calle Nathanson, ordförande för Ideell kulturallians.

Krisstödet gör det möjligt för många föreningar att ta sig genom en svår tid. Samtidigt är det åtskilliga aktörer som blir utan och saknar möjlighet att söka stöd.

– Pengarna är mer än välkomna där de landar, men det är ett fortsatt tufft läge, speciellt för dem som inte fått en krona. Vi ser behov av ytterligare åtgärder för ett levande kulturliv i hela landet, konstaterar Calle Nathanson.

För mera information om krisstöden, se Kulturrådets hemsida:
KRISSTÖD TILL STORA ARRANGÖRER OCH AKTÖRER
KULTURRÅDETS FÖRSTA BESLUT OM KRISSTÖD

Ideell kulturallians är en samarbetsorganisation för det civila samhällets riksorganisationer på kulturområdet. Ideell kulturallians företräder 17 medlemsorganisationer som i sin tur företräder hundratusentals medlemmar, där verksamheten till stor del bedrivs ideellt.