Nu har Ideell kulturallians svarat på Region Gävleborgs kulturplan! Inom ramen för KICK-projektet är Ideell kulturallians utsedd som remissinstans. I vårt svar har vi tagit tillvara på de åsikter och synpunkter som kommit fram under samråden med civilsamhällets organisationer i regionen. Vi har även arrangerat ett möte med civilsamhället med särskilt fokus på förslaget till kulturplan.

Läs vårt svar här