Kultursamverkansmodellen fyller fyra år och Ideell kulturallians har granskat civilsamhällets roll i reformen. Hur har föreningslivet bjudits in och vilka har deltagit? Vad har samrådsprocesserna betytt för kulturplanerna? Vilken roll har ungdomar i kultursamverkansmodellen? Vad behöver göras för att stärka civilsamhällets roll?

Läs rapporten här: Samråd på vems villkor 

Föreningar svårt att få plats (SR, Kulturnytt)