Ideell kulturallians har tillsammans med Riksidrottsförbundet, Forum- idéburna organisationer med social inriktning,  Svenskt Friluftsliv, Hela Sverige ska leva, Scouterna och Sverok skrivit ett debattinlägg om att myndigheter börjar få svårt att göra skillnad mellan ideell verksamhet och privat näringsliv.  Samtidigt igår skickade vi ett brev till regeringen där vi uppmanat regeringen att tillsätta en parlamentarisk utredning med uppgift att i nära samverkan med civilsamhällets organisationer lägga fram förslag om hur de ideella föreningarnas särart och ställning kan hävdas i förhållande till relevant lagstiftning. Läs debattinlägg