Vårt årsmötet hölls hos Sveriges Hembygdsförbund som också är nytt kansli för Ideell kulturallians verksamhetschef. Mötet leddes av Calle Nathanson, kulturdirektör på landstinget i Uppsala, från och med juni ny VD för Folkets Hus och Parker. Britt-Marie Jobacker som sedan starten suttit med i Ideell kulturallians styrelse har valt att avgå och tackas för sitt stora engagemang och all den kunskap hon berikat vårt arbete med. Vi välkomnar Vanessa Labanino från MAIS välkommen som ny styrelseledamot.