På årsmötet avtackades Gunno Sandahl tillsammans med Johnny Nilsson och Johan Groth. Gunno Sandahl har de senaste två åren varit Ideell kulturallians ordförande men han har suttit i Ideell kulturallians styrelse sedan organisationen bildades. Genom sitt stora engagemang för kulturfrågor och Ideell kulturallians har han medverkat till att skapat en stark organisation med framtiden framför sig.

Efter ett år som kännetecknats av intensivt och innovativt  utvecklingsarbete kan Ideell kulturallians glädja sig över att vi kommer att kunna fortsätta arbetet med att utveckla samrådsprocesserna i landet. Kick-projektet kommer att fortsätta i de fyra regionerna, Blekinge, Kronoberg, Jönköping och Uppsala under 2017. Vi planerar också att starta samarbete med två nya regioner.