På Ideell kulturallians representantskapsmöte i december avtackades Helena Salomonson för hennes arbete som ordförande för Ideell kulturallians. Helena Salomonson har varit med och byggt vår organisation sedan starten, från en idé på ett papper och ett nätverk till den stabila organisation vi har idag. Det var ett naturligt val att välja Helena Salomonson till vår första ordförande när Ideell kulturallians bildade förening 2010.

Att leda en organisation i ett uppbyggnads skede innebär ett stort ansvar som ordförande. Det gäller att klara av att navigera rätt när man ställs inför en mängden valmöjligheter. Det är också i början som organisationens egna kultur skapas. Det är då vi bestämmer vilka normer och värderingar som ska vara vägledande.  Här har Helena Salomonson skapat en mycket varm och kreativ miljö där tankar, förslag och idéer fått spreta och sväva ut. Samtidigt har hon ändå alltid i lotsat oss tillbaka till fast mark. Genom sin förmåga att lyssna in andra har hon fångat upp våra olika viljor, sammanställt och värderat och sedan formulerat ihop till konkreta förslag.  Helena Salomonson har varit en viktig person för Ideell kulturallians och vi är glada över att hon varit vår ordförande under dessa år. Vi önskar henne all lycka till på statsrådsberedningens samordningskansli.