Nu är den här, den första rapport som ger en samlad bild av den statligt finansierade kulturen i de 16 landsting och regioner som ingick i modellen år 2012.