Med ett uttalat motstånd från (FP) och ett ointresse från (M) är Stockholms län nu ensamma i landet med att inte gått med i kultursamverkansmodellen. Blir det skifte i Stadshuset efter valet kan frågan komma upp på dagordningen och en samverkansmodell kan bli verklighet även för Stockholms län.  Ideell kulturallians Stockholms län har ställt tre frågor till partidistrikten som svarat på på frågan om partiet är intresserade att driva på för att genomföra av modellen. Här kan du läsa svaren på enkäten.