Den frågan försöker tankesmedjan Timbro att besvara i sin rapport med samma rubrik. Sju ledande Allians politiker möjlighet att utveckla sina tankar om kulturpolitiken och sina ideologiska utgångspunkter. De förslag och åtgärder som genomförts under denna period är ”Skapande Skola”, ”Kultursamverkansmodellen”, ”Myndigheten för kulturanalys” och ”Kulturarvslyftet”.

Läs hela rapporten här:

http://timbro.se/sites/timbro.se/files/files/reports/vad_vill_alliansen_4.pdf