Frågan om relationen mellan myndigheter och det civila samhället är inte bara en fråga i Sverige utan något som diskuterats inom EU. Idén om ”Medborgarnas Europa” gör att EU vill stärka dialogen med medborgarna och deras organisationer, dialogen med civilsamhället. Organisationen Intercult har haft besök av Glen Calleja, Graziella Farrugia och Ritianne Muscat från Maltas Kulturdepartement och Culture Contact Point Malta. I samband med sitt besök i Sverige hälsade de på Ideell kulturallians för att höra lite mer om hur vi har organiserat oss, vilka frågor vi driver och vad vi hoppas att åstadkomma med vårt arbete.  Vill du läsa mer om besöket… Intercult