Vi kommer att finnas på plats under Folk och Kultur 7-10 februari i Eskilstuna. Folk och Kultur är ett kulturpolitiskt konvent med ett par hundra seminarier och kulturupplevelser.

Missa inte vårt seminarium 8 februari kl 13-14:

Ideell kultur som gör skillnad på riktigt

Runtom i landet finns det berättelser om hur civilsamhället och enskilda individer gör insatser för att förändra och påverka sin egen eller andras livssituation genom kultur. Det kan handla om självorganisering i socioekonomiskt utsatta områden och det kan handla om en förening som går in när det uppstår en kris eller när välfärdssystemet inte räcker till.

Vad är det som driver människor att engagera sig och dra igång verksamheter? Vilka framgångsfaktorer finns? Hur kan vi använda och förstå dessa enskilda initiativ i ett större perspektiv? Vilka lärdomar kan samhället i stort dra av de ideella erfarenheterna?

Med utgångspunkt i ett antal berättelser från den ideella sektorn kommer vi att föra ett samtal om inspiration, kunskapsöverföring och framgångskoncept utifrån de utmaningar som finns idag och de som kommer i framtiden.

MEDVERKANDE:
Christina Thonman, verksamhetschef Söråkers Folkets hus
Turkan Kaya, verksamhetsledare Kulturum
Jackie Mhitaryan, ledamot StreetGäris

Moderatorer är Calle Nathanson (ordf. Ideell kulturallians) och Anna-Karin Andersson (verksamhetschef Ideell Kulturallians).