Ideell kulturallians växer som organisation och arbetet med att stärka civilsamhällets röst i samrådsprocesserna betyder i och med rekryteringen av en kommunikatör att vi går in i en ny utvecklingsfas. Ylva Hellgren kommer att arbeta med att synliggöra Ideell kulturallians externt och internt i olika kanaler. I tjänsten ingår också att utreda behov och förutsättningar för hur regionala Ideella kulturallianser kan öka sin digitala närvaro. Inom ramen för Kick-projektet kommer Ylva framförallt arbeta med utbildningsinsatser inom kommunikation.

– Vi är väldigt glada över att ha rekryterat Ylva Hellgren till tjänsten som kommunikatör. Med sina breda erfarenheter och den kompetens som Ylva tar med sig till Ideell kulturallians är jag övertygad om att hon kommer att vara viktig i arbetet med att utveckla organisationen, säger Anna-Karin Andersson, verksamhetschef.

Ylva Hellgren kommer närmast från vår medlemsorganisation Folkets Hus och Parker där hon har varit projektledare för att ta fram organisationens nya digitala strategi och en ny webbplats. Hon har tidigare arbetat på bland annat Konstnärernas Riksorganisation och KLYS, där hon ansvarade för projektet Kulturskaparna. Ylva är utbildad kulturvetare med examen i statsvetenskap och filmvetenskap. Hon har många års erfarenhet av att jobba ideellt inom kulturföreningar, bland annat som ordförande för Folkets Bio Stockholm och som arrangör för olika filmklubbar i Stockholm.