I Ideell kulturallians samlas det ideella kulturlivet för att främja och utveckla ideella kulturorganisationers samhällsroll genom politiskt inflytande i samspel med varandra och kulturlivet. 

Insikten om att de stora kulturella samhällsinsatser som organisationerna gör inte syns, har medfört att behovet av samverkan vuxit fram. Organisationer på kulturområdet har börjat söka sig till varandra utifrån gemensamma frågeställningar. Utgångspunkten är att tillsammans har vi större möjlighet att påverka och förändra strukturer och framförallt vara en viktig part i utvecklingen av den nya nationella/regionala kulturpolitiken. Ideell kulturallians önskar skapa gemensam plattform där medlemmarnas behov och verklighet är utgångspunkten. Där små och mindre organisationer kan delta i dialog och opinionsbildning.

Ideell kulturallians

  • Vill lyfta fram medlemsorganisationernas verksamhet och synliggöra den all den kraft och det mervärde som vi skapar på mötesplatser i hela Sverige
  • Vill bli en samtalspartner för regionala och nationella beslutsfattare och därmed medverka till att öka förutsättningarna för allmänhetens deltagande och inflytande inom kulturens område
  • Vill verka för en minskad offentlig styrning av ideella organisationernas verksamhet
  • Vill verka för ett ”kulturlyft” i samma anda som Idrottslyftet som tidigare genomförts med idrottsrörelsen
  • Vill verka för attmer kunskap och statistik tas fram om den omfattande verksamhet som den ideella kultursektorn bedriver

Ideell kulturallians arbetar för

  • Allas rätt till deltagande i kulturlivet
  • Medborgarnas inflytande i kulturpolitiken
  • Att utveckla de ideella organisationernas roll
  • Att bli en samtalspartner för regionala och nationella beslutsfattare.

Medlemmarna i Ideell kulturallians är ideella föreningar med omfattande kulturverksamhet öppen för allas deltagande. Tillsammans har vi mer än 1 miljon medlemmar.

Vi genomför årligen 550 000 arrangemang som samlar 65 miljoner besökare och deltagare.

Remissvar ”Spela samman”